Viktig information!

Du har i dagarna, via mail, fått en enkätundersökning från IfA/Rullarnas Personliga Assistans

Vi på Rullarnas är måna om att våra uppdragsgivare får bästa möjliga kvalitet på den insats som ges. Vi genomför därför vartannat år en enkätundersökning, genom IfA, för att ta reda på hur du upplever kvalitén på den insats du får genom oss.

Att genomföra kvalitetsundersökningar ingår i vårt uppdrag enligt LSS och är alltså mycket viktigt för oss. Genom att svara på frågorna hjälper du oss att se vilka områden som behöver förbättras för att du ska få den bästa insatsen i enlighet med LSS syfte.

Kolla skräpposten om du inte hittar den.

Det är viktigt att du fyller i enkäten så noggrant som möjligt och skickar in den i tid. Du fyller självklart i den helt anonymt.

Har du några funderingar så hör gärna av dig till oss.