IfA - Brev till assistansberättigade - Nu får det vara nog!
Instagram

Brev till assistansberättigade - Nu får det vara nog!

Brev till assistansberättigade - Nu får det vara nog!

Till alla IfAs medlemmar och alla som berörs av den personliga assistansen

I flera år har vi fått erfara hur våra rättigheter kring den personliga assistansen plockas isär och bryts ner till något annat än den är meningen att vara. Vi har behov av, och rätt till, en sammanhållen insats som kan tillgodose hela vårt assistansbehov och ge oss möjligheten att leva som andra, med allt vad det innebär.

Försäkringskassan kommer nu att vid omprövning av beslut inte längre bevilja väntetid eller beredskap, eller tid mellan olika moment när man befinner sig utanför hemmet, t ex fritidsaktiviteter, jobb och skola. För många av oss innebär det att assistansen bryts ner till punktinsatser utan helhet. Och vi kan inte leva så. Detta till följd av Försäkringskassans tolkning av en dom från Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD). 

Efter Försäkringskassans skrivelse till regeringen, den 20 oktober 2017, där de påtalar att deras tolkning av den senaste domen från HFD kommer att få ”svåröverskådliga konsekvenser” för oss assistansberättigade, har vi nu fått nog av denna nedmontering! Det går inte att leva med personlig assistans som består av punktinsatser, då livet är en helhet. Vi lever inte bara några minuter här och där under dagen, vi lever hela dygnet, och vi kan inte styra över vilka behov som uppstår när. Livet är oförutsägbart och det som händer kan inte tidsbestämmas.

Vi förstår att många är oroliga och att man vill få till en omedelbar ändring av lagstiftningen, som kan säkra att ens beslut inte försämras. En förändring av lagstiftningen kommer att ta tid, även om det tillsätts en snabbutredning, så ändras inte lagen imorgon. En del kommer att bli drabbade genom omprövning av sitt beslut om assistansersättning. Du är välkommen att kontakta IfA om du vill ha råd kring din assistans.

IfA jobbar för en förändring så snabbt som möjligt. Vi har skrivit till Socialdepartementet och Socialutskottet och Justitiedepartementet för att de ska agera nu, och inte vänta. Vi kommer den närmaste tiden att träffa funktionsrättsrörelsen och arbetsgivarrepresentanter. Hela tiden bevakar vi det som sker och agerar för att förändra.

Den 23-24 november har vi IfA Rådsmöte och Debattforum i Stockholm, och förstås kommer denna kris att stå i fokus. Det handlar om den personliga assistansens kärna. På Debattforum kommer politiker från Socialutskottet och på eftermiddagen medverkar Försäkringskassan. Försäkringskassan kommer också att finnas på plats hela dagen och svara på frågor. Anmäl dig till Debattforum och hör på plats vad politikerna och Försäkringskassan säger. Kostnaden för att delta i Debattforum bör du kunna få ersatt av din assistansanordnare, eftersom det är en utbildning för dig. Kontakta anordnaren om du vill delta.

Känner du att du vill agera? Det kan du göra på flera olika sätt:

Berätta om IfA och tala om för dina vänner att bli medlemmar, för vi kan påverka mer om vi är fler.

Du kan delta i manifestationen för personlig assistans, som hålls på flera orter i landet, den 3 december. Kanske vill du engagera dig kring detta? Kontakta då personerna som arbetar med den manifestation som finns nära dig. Om du inte vill eller orkar engagera dig så kan du delta som åhörare och på så vis visa ditt stöd och att vi är många som berörs.

Du kan också agera genom att berätta om den personliga assistansens betydelse för dig genom att skriva på sociala medier, skriv på din egen sida på Facebook, Instagram eller kanske en story på Snapchat. Skriv på t ex IfAs Facebooksida eller Tack vare assistansen.

Du kan kontakta dina lokala politiker och tala om hur viktig assistansen är för dig. Du kan skriva till dem eller be att få träffa dem. Kanske vill du gå ihop med några vänner och ni gör det tillsammans. Om du är medlem eller engagerad i någon funktionsrättsförening så kan du kontakta din förening och se om de har något på gång kring assistansen, så kanske ni kan hjälpas åt.

Om du känner att du vill berätta din historia i lokal media så kan du kontakta dem och tala om hur bra personlig assistans är och vad det innebär om den försämras.

Var och en kan göra lite och tillsammans gör vi då mycket! Så hjälps vi åt och står upp för den personliga assistansen!

 

Intressegruppen för assistansberättigade (IfA)

www.intressegruppen.info