Vårt kvalitetsarbete

Rullarnas arbetar kontinuerligt för att bibehålla och förstärka kvaliteten i verksamheten.

Rullarnas har ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som motsvarar kraven från Socialstyrelsen. Ledningssystemet utvärderas och revideras årligen.

Rullarnas är medlem i Intressegruppen för Assistansberättigade, IfA. För att vara medlem krävs en återkommande undersökning bland verksamhetens uppdragsgivare vilken visar på eventuella brister i verksamheten. Rullarnas deltar alltid vid de debattforum och rådsmöten som IfA arrangerar.

För att bibehålla en hög kvalitet behöver vi alltid vara uppdaterade med vad som händer i branschen och samverkan sker med de samhällsaktörer som krävs. Förutom kommuner och Försäkringskassan, vilka beslutar om våra uppdragsgivares assistans, har Rullarnas bland annat valt att samarbeta med branschorganisationen Assistansanordnarna, arbetsgivarorganisationen KFO och ABH Utbildning & Rådgivning.

Både Rullarnas VD Marcus Jardler och vice VD Fredrik Vidhamre har personliga förtroendeuppdrag i branschen. Marcus representerar Rullarnas i branschorganisationen Assistansanordnarna och är mellansveriges representant i Assistansanordnarnas Råd för IfA. Fredrik är vice ordförande i Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i Sverige och har tidigare varit ordförande för Hjärnkraft i Värmland. Fredrik har arbetat med förvärvade hjärnskador i sammanlagt 16 år.

För mer och ingående information om Rullarnas kvalitetsarbete kan du läsa vår Kvalitetsberättelse för 2016.

Här kan du läsa vår Kvalitetsberättelse för 2017