Vårt kvalitetsarbete

Rullarnas arbetar kontinuerligt för att bibehålla och förstärka kvaliteten i verksamheten.

Rullarnas har ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som motsvarar kraven från Socialstyrelsen. Ledningssystemet utvärderas och revideras årligen.

Rullarnas är medlem i Intressegruppen för Assistansberättigade, IfA. För att vara medlem krävs en återkommande undersökning bland verksamhetens uppdragsgivare vilken visar på eventuella brister i verksamheten. Rullarnas deltar alltid vid de debattforum och rådsmöten som IfA arrangerar.

För att bibehålla en hög kvalitet behöver vi alltid vara uppdaterade med vad som händer i branschen och samverkan sker med de samhällsaktörer som krävs. Förutom kommuner och Försäkringskassan, vilka beslutar om våra uppdragsgivares assistans, har Rullarnas bland annat valt att samarbeta med branchorganisationen KFO Personligassistans, arbetsgivarorganisationen KFO och ABH Utbildning & Rådgivning.

Rullarnas VD Marcus Jardler har personliga förtroendeuppdrag i branschen. Marcus representerar Rullarnas i branschorganisationen KFO Personlig assistans och Intressegruppen för assistansberättigade, IfA, som AR representant. 

Här kan du läsa vår Kvalitetsberättelse för 2018

Här kan du läsa vår Kvalitetsberättelse för 2017

Här kan du läsa vår Kvalitetsberättelse för 2016.