Vad är personlig assistans?

Personlig assistans innebär en mycket stor förändring för många personers liv. Det brukar ibland kallas för en frihetsreform, för det var först genom LSS-lagstiftningen som personer med omfattande funktionsnedsättning fick möjlighet att bestämma med vad man vill ha hjälp, på vilket sätt och av vem. Genom den personliga assistansen ska man kunna leva sitt liv på det sätt som man själv vill. LSS står för ”Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade”.

LSS utgör grunden för den personliga assistansen. LSS är en rättighetslag som trädde i kraft 1994 och personlig assistans är en av 10 rättigheter i lagen.

Lagen har som målsättning att personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet att uppnå full delaktighet och jämlikhet och att man genom insatserna ska kunna leva som andra. Lagen säger att man har rätt till goda levnadsvillkor.

En beviljad insats ska utformas individuellt så att det passar just den personen och man ska ha självbestämmande och inflytande över insatsen.

LSS personkrets

För att ha rätt till personlig assistans måste man tillhöra en av personkretsarna för LSS samt ha behov av hjälp med grundläggande behov. Det finns tre olika personkretsar:

– Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
– Personer med förvärvad hjärnskada.
– Personer med varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som inte är förorsakad av normalt åldrande. Funktionsnedsättningen ska vara stor och förorsaka betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Grundläggande behov

Om man tillhör personkretsen så måste man också ha behov av hjälp med grundläggande behov för att ha rätt till personlig assistans.

De grundläggande behoven enligt lagen är: 

– Personlig hygien (t ex duscha, gå på toaletten, tvätta sig)
– Måltider (att kunna äta mat)
– Att klä på och av sig
– Att kommunicera (prata med sin omgivning)
– Annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade

Varje del innehåller en del juridiska ställningstaganden som inte är så lätta att förstå alla gånger. Vi råder dig att vända dig till oss om du undrar något kring den personliga assistansen.

Andra personliga behov

Om man har passerat ovan nämnda steg med personkrets och grundläggande behov så har man även rätt till personlig assistans för att kunna tillgodose sina andra personliga behov. Det är allt annat som man kan behöva hjälp med t ex hushållsgöromål, laga mat, kunna arbeta och studera, genomföra fritidsaktiviteter, träning och åka på resor.

Assistansersättning

Du som har behov av assistans med minst 20 timmar grundläggande behov per vecka har rätt till assistansersättning från Försäkringskassan. Reglerna om detta finns i Socialförsäkringsbalken, SFB. Om behovet är mindre än 20 timmar per vecka i grundläggande behov är det din hemkommun som beslutar om insatsen.

För mer och ingående information om Rullarnas kvalitetsarbete kan du läsa vår Kvalitetsberättelse