Juridisk rådgivning

De lagar och regler som styr insatsen personlig assistans kan vara svåra att förstå.

Vi på Rullarnas har lång erfarenhet av och stor kunskap om beslutsprocesser gällande personlig assistans. Om du vill hjälper vi dig föra din talan vid kontakter med din kommun eller Försäkringskassan. Om så krävs har vi tillgång till ytterligare juridisk expertis.

Marcus Jardler

VD/Verksamhetsansvarig
TORSBY

Tel: 0560-7650 60
marcus@rullarnas.se

Fredrik Vidhamre

Vice VD/Brukaransvarig
KARLSTAD

Tel: 054-2033 310
fredrik@rullarnas.se