Rådgivning LSS

De lagar och regler som styr insatsen personlig assistans kan vara svåra att förstå.
Vi på Rullarnas har lång erfarenhet av och stor kunskap om beslutsprocesser gällande personlig assistans. Om du vill hjälper vi dig föra din talan vid kontakter med din kommun eller Försäkringskassan.
Sarah Haglund är våra brukares ombud i kontakter med myndigheter gällande assistansfrågor av alla de slag. Om du vill finns hon/vi vid din sida i hela processen från ansökan om assistans till beslut. Detta inkluderar bland annat ansökningar, omprövningar och överklaganden.

Om du inte redan är beviljad assistans enligt LSS så kan vi hjälpa dig med en förhandsbedömning om dina möjligheter att bli beviljad assistans.

Vår ambition är att vi med vår gemensamma erfarenhet skall råda och guida dig genom samtliga delar av ansökningsprocessen så att du slipper avslag och därmed överklaganden via rättsväsendet. De gånger vi trots detta har tvingats gå vidare med rättsliga processer så har vi lyckats bistå med hjälp och formuleringar till fler bifall än avslag. Skulle vi hamna i en situation där juridisk hjälp behövs så upprättar vi givetvis den kontakten.

rullarnas-webb-2

Sarah Haglund

KARLSTAD / TORSBY

Tel: 0560-76 50 66
sarah@rullarnas.se

Sakkunnig LSS, Legitimerad Fysioterapeut
Mer än 20 års arbetslivserfarenhet från rehabilitering, ergonomi, handikappidrott och smärt/-stressrelaterad ohälsa.