Målsättning, vision & värdegrund

Rullarnas mål är att ge både brukare och personal bästa möjliga förutsättningar för att känna sig trygga i sina roller. Brukare i Rullarnas verksamhet ska ha möjlighet att utöva självvalda aktiviteter efter önskemål, behov, möjlighet och livssituation, för att kunna leva ett så normalt och oberoende liv som möjligt trots sin funktionsnedsättning.

Rullarnas ska anordna personlig assistans enligt LSS intentioner och vara måna om att utföra en assistans med högsta kvalitet och alltid respektera brukarens önskemål och assistenternas anställningsförhållanden.

Rullarnas vision är att erbjuda fler brukare personlig assistans av hög kvalitet där de personliga assistenternas kompetens och utveckling är högt prioriterad. För att säkerställa kvaliteten ska Rullarnas växa med förnuft, och det finns inga ambitioner att bli störst. Rullarnas är mån om att behålla det goda ryktet, vilket ska avspeglas i hela verksamheten.