Rullarnas ställer om till digitala utbildningar för våra anställda och uppdragsgivare!

Vår obligatoriska grundutbildning (den vi kallar Steg 1) kommer att på prov ersättas av digital utbildning, nämligen Synka. Utbildningarna är framtagna via IfA.
Synka består av tre utbildningar:
Assistansanvändare -Kostnadsfri utbildning
Personlig Assistent -Avgiftsbelagd utbildning
Arbetsledare – Kostnadsfri utbildning
För er som vill gå de kostnadsfria delarna så skapar ni ett konto på https://synka.org/ OBS! Era kontouppgifter bekräftas via ett mail som ofta hamnar i mappen för skräppost.
Alla nya assistenter kommer att kontaktas för att få sin inloggning till utbildningen Personlig Assistent.


Hur jobbar Rullarnas administrativa personal under Covid-19?

Rekommendationerna är att de som kan ska arbeta hemifrån och att man ska vidta åtgärder för att minska smittspridningen så som att hålla avstånd inomhus och hålla nere sociala kontakter.
🔴
Detta betyder att kontoren är bemannade men av färre personal åt gången så vill du träffa en specifik medarbetare behöver du ringa och säkerställa att hen är på plats. Vi tar bara emot förbokade besök och då av helt symptomfria personer.
🔴
I övrigt så når du oss precis som vanligt via telefon, mail eller videosamtal.☎️


Hur förhåller vi oss till Corona Covid 19

God basal handhygien är ett utmärkt sätt att minska riskerna för smittspridning. Här finner ni de föreskrifter som gäller inom vård och omsorg, vilka tål att följas även inom utövandet av LSS; https://www.socialstyrelsen.se/…/vard…/basala-hygienrutiner/ Rullarnas följer rekommendationerna som meddelas via https://www.krisinformation.se/. I dagsläget ska man gå till arbetet som vanligt om man är symtomfri. När en person upplever […]

God basal handhygien är ett utmärkt sätt att minska riskerna för smittspridning. Här finner ni de föreskrifter som gäller inom vård och omsorg, vilka tål att följas även inom utövandet av LSS; https://www.socialstyrelsen.se/…/vard…/basala-hygienrutiner/

Rullarnas följer rekommendationerna som meddelas via https://www.krisinformation.se/. I dagsläget ska man gå till arbetet som vanligt om man är symtomfri. När en person upplever symtom så som hosta, feber eller andningsbesvär är denna skyldig att söka läkarvård eftersom Corona Covid 19 nu klassas om samhällsfarlig och anmälningspliktig.

Om du har vistats i riskområden eller nära en smittad person skall du meddela oss och rådgöra med 1177 kring din situation.

För dig som är anställd hos oss och planerar att resa så har du ett eget ansvar att hålla dig uppdaterad kring om området du skall åka till är ett så kallat riskområde. Detta finner du på UD:s hemsida.

Enligt gällande lagstiftning skall den som är konstaterad smittad vara sjukskriven för att begränsa smittspridningen.