Avtalsrörelsen 2020

Löneavtalet är nu klart och innebär att det inte blir någon höjning av lönen år 2020.
År 2021 kommer lönen att höjas den 1 april.
Uppdragsansvariga kommer att erbjuda lönesamtal med anställda med början efter trettonhelgen.


Rullarnas informerar, nya förhållningsregler kring covid-19

Från och med nu betraktas hushållskontakter till en person med bekräftad covid-19 som misstänkta fall, även om de inte har symtom. Det innebär att symtomfria vuxna och gymnasieungdomar som bor med en covid-19-smittad ska stanna hemma från arbete och skola.

Du som arbetar hos oss på Rullarnas bör så snart du kan informera din närmsta chef om att du har utsatts för smitta.

Som assistent finns inte möjligheten att arbeta hemifrån. Man kan då ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan. För det krävs ett läkarintyg och det kan personalen som arbetar med smittspårning hjälpa till med. Berörda ska inte själva ringa 1177 sjukvårdsrådgivningen, smittspårningspersonalen kontaktar personligen de som omfattas av de nya förhållningsreglerna och ger tydlig information om vad som gäller.

Förhållningsreglerna gäller i minst en vecka från den covid-19-positiva hushållsmedlemmens provtagningsdag.

Vill du rådfråga oss så ringer du på kontorstid till din uppdragsansvariga. Vi vill även påminna om att det är du själv som ansöker om såväl smittbärarpenning som ersättning för karensdag vid sjukdom.


En uppdatering kring hur vi förhåller oss till Corona Covid-19 under hösten.

God basal handhygien är ett utmärkt sätt att minska riskerna för smittspridning. Här finner ni de föreskrifter som gäller inom vård och omsorg, vilka skall följas även inom utövandet av LSS; https://www.socialstyrelsen.se/…/vard…/basala-hygienrutiner/

På https://www.krisinformation.se/ finner ni bekräftad information om Covid-19. I dagsläget ska man gå till arbetet som vanligt om man är symptomfri men stanna hemma och hålla distans till andra om man upplever symptom. Våra anställda ska kontakta sin uppdragsansvariga direkt för att få testning beställd. Den som redan haft Covid eller har testat positivt för antikroppar undantas från denna rutin.

Enligt gällande lagstiftning skall den som är konstaterat smittad vara sjukskriven för att begränsa smittspridningen, även den som bor tillsammans med någon som konstaterats smittad kan behöva stanna hemma från arbetet. Se informationen på https://www.krisinformation.se/ för mer kring detta.


Rullarnas ställer om till digitala utbildningar för våra anställda och uppdragsgivare!

Vår obligatoriska grundutbildning (den vi kallar Steg 1) kommer att på prov ersättas av digital utbildning, nämligen Synka. Utbildningarna är framtagna via IfA.
Synka består av tre utbildningar:
Assistansanvändare -Kostnadsfri utbildning
Personlig Assistent -Avgiftsbelagd utbildning
Arbetsledare – Kostnadsfri utbildning
För er som vill gå de kostnadsfria delarna så skapar ni ett konto på https://synka.org/ OBS! Era kontouppgifter bekräftas via ett mail som ofta hamnar i mappen för skräppost.
Alla nya assistenter kommer att kontaktas för att få sin inloggning till utbildningen Personlig Assistent.


Hur jobbar Rullarnas administrativa personal under Covid-19?

Rekommendationerna är att de som kan ska arbeta hemifrån och att man ska vidta åtgärder för att minska smittspridningen så som att hålla avstånd inomhus och hålla nere sociala kontakter.
🔴
Detta betyder att kontoren är bemannade men av färre personal åt gången så vill du träffa en specifik medarbetare behöver du ringa och säkerställa att hen är på plats. Vi tar bara emot förbokade besök och då av helt symptomfria personer.
🔴
I övrigt så når du oss precis som vanligt via telefon, mail eller videosamtal.☎️