Utbildningar

I Rullarnas är utbildning i uppdraget som personlig assistent obligatorisk. Rullarnas skapar och utför utbildningarna i personlig assistans internt. Syftet med de utbildningarna är att verksamhetens assistenter ska ha tillräcklig kunskap för att utföra sitt arbete på ett säkert sätt, med hög kvalitet och enligt LSS intentioner. Utbildningen syftar också till att ge en helhetsbild och förståelse för insatsen personlig assistans.

Utbildningen är uppdelad i olika steg där steg-1 utbildningen är grundläggande. Efter steg-1 utbildningen lämnar assistenterna en utvärdering med önskemål om vilka ämnen de vill fördjupa sig i inför kommande utbildning, det vill säga steg-2.

Introduktion till autism

Alla assistenter som jobbar med autism ska genomgå utbildningen för övriga är den frivillig. Utbildningen tar c:a två timmar att genomföra och ska göras utanför ordinarie arbetstid.
Efter genomförd och godkänd utbildning fås ett diplom i PDF-form. Detta skickas till eva@rullarnas.se för registrering. Kurstiden (två timmar) läggs därefter in i Dixi.
Kopplat till utbildningen finns också några föreläsningar. Dessa är inte obligatoriska och räknas inte in i kurstiden, men rekommenderas.

Klicka här för att gå utbildningen på www.e-autism.se