Utbildningar

Alla fast anställda assistenter hos oss på Rullarnas skall deltaga i våra grundutbildningar. Rullarnas skapar och utför steg 1 och 2 internt.

Steg 1 är en grundläggande utbildning. Den innefattar grundstenarna inom LSS, arbetsmiljöfrågor som är unika inom assistans samt hur vi som företag är uppbyggt.

Utbildningen syftar till att ge en helhetsbild och förståelse för insatsen personlig assistans och hur man som anställd hos oss är medverkande till att vi tillsammans når våra mål, vilka är att utföra assistans med hög kvalitet och enligt LSS intentioner.

Steg 2 är en fördjupning av ämnen som berörs i steg 1. Vi arbetar med fallbeskrivningar och diskuterar olika arbetsmiljöaspekter men även intentionerna inom lagen så som självbestämmande, delaktighet, osv.

Efter båda våra utbildningar lämnar assistenterna en utvärdering med önskemål om vilka ämnen de vill fördjupa sig i.

Det övergripande syftet med våra utbildningar är att verksamhetens assistenter ska ha tillräcklig kunskap för att utföra sitt arbete på ett säkert sätt, med hög kvalitet och enligt LSS intentioner. Vi har även förmånen att kunna boka externa föreläsare och i vissa unika grupper skräddarsyr vi utbildningar som ger mer ingående kunskaper som behövs på just den arbetsplatsen.

I flertalet uppdrag har vi arbetsledare, för dessa medarbetare har vi regelbundna utbildningsdagar som stärker deras förutsättningar att klara sina uppdrag.

Rullarnas har även två utbildade HLR instruktörer.

HLR utbildningar hålls på något av våra kontor eller hemma hos brukaren.  Vi försöker skräddarsy en del av HLR utbildningen så att unika förutsättningar beaktas.

Rullarnas har en anställd Fysioterapeut. Hon håller bland annat i ergonomiutbildningar hemma hos våra brukare.

Basala hygienrutiner

Klicka här för mer information.