Arbetsledning

I assistansuppdrag där brukaren vill, och där det behövs, finns en arbetsledare. Som arbetsledare kan man ha flera olika funktioner vilka regleras i ett avtal som upprättas mellan arbetsledaren och Rullarnas.

Att ha en arbetsledare ser vi på Rullarnas framför allt som en kvalitetsåtgärd, en mer koncentrerad kommunikation med en person som har stor inblick i det dagliga, vilket i många fall också underlättar och avlastar för anhöriga. Det är i många fall också en trygghet för övriga assistentgruppen att det finns någon som ”samlar ihop” saker och ser till så det inte faller mellan stolarna.

För att ge arbetsledare i Rullarnas verksamhet bästa möjliga förutsättningar bestämde vi oss i slutet av 2015 för att starta ett ”mentorsprogram”. Syftet är att arbetsledare sinsemellan ska kunna dra nytta av varandras erfarenheter och kunskap, och skapa ytterligare ett forum för hantering av de problemtyngda områden som kan uppstå.