Vår idé

Idrott & motion för alla vänder sig till dig med funktionshinder som vill utöva idrotts- och motionsaktiviteter. Vi strävar efter att om möjligt kunna hjälpa dig för att nå en hög livskvalitet och främja din hälsa. Idrott & motion för alla ger också en möjlighet till flera sociala sammanhang där du träffar andra med liknande intressen.

Vi hjälper dig att hitta en individuell lösning, och du behöver absolut inte vara elitidrottare. Alla är välkomna, både barn och vuxna.