Assistans för barn

Precis som alla andra har barn och ungdomar rätt till personlig assistans.

Det är barnets behov och önskemål som styr assistansen och assistenten ska finnas där för detta ändamål. Vi utformar därför den personliga assistansen, så långt det är möjligt, som barnet önskar.

I vårt arbete med barn och deras föräldrar arbetar vi mot bakgrund av FN:s barnkonvention. Detta innebär att utifrån erfarenheter och kunskap om det specifika barnet görs en bedömning om vad som är bäst för barnet i ett långsiktigt perspektiv. I bedömningen tas hänsyn till barnets ålder och mognad.

Rullarnas planerar tillsammans med föräldrarna om hur assistansen ska bedrivas

Barnet ska kunna leva som andra barn i samma ålder. Rullarnas utbildar både personal och föräldrar i att utföra assistansen så bra som möjligt för barnet.

Vi hjälper till att lägga upp riktlinjer för assistansen

Hur man ska arbeta för att utföra ett så bra arbete som möjligt. Vid regelbundna personalmöten och vid samtal med föräldrarna följer vi upp riktlinjerna om vad föräldrarna bestämt om barnets bästa.

Föräldrarna bedömer och väljer assistent tillsammans med barnet. Rullarnas hjälper till vid anställningsintervjun. Kontroll mot belastningsregistret görs alltid innan anställning. Vi tar även in referenser från ev tidigare arbetsgivare.

Om du som förälder önskar att själv arbeta som personlig assistent åt ditt barn så har du möjlighet att göra det.

Krav på utbildning görs i samråd med föräldrarna vilka bestämmer vem som ska anställas. Rullarnas hjälper till att ta fram personal som stämmer väl överens med barnets behov och som på ett pedagogiskt sätt kan arbeta med assistansen. Att personkemin mellan assistent och barn stämmer väl överens är ett krav från Rullarnas sida. Rullarnas följer upp detta väl vid regelbundna personalmöten och samtal med föräldrar och barn.

IfA:s arbetsmaterial ”Lyssna!” används för att utbilda assistenter och föräldrar i hur man ska lyssna till barnets bästa och hur man ökar förståelsen för barnets behov. Detta används som komplement till ordinarie utbildningar.

I situationer då barnets bästa står i konflikt med vuxnas intressen är det barnets bästa som så gott som alltid ska ha företräde.