Anhörig

Hos oss har du möjligt att som anhörig arbeta som personlig assistent.
Målsättningen är att ge våra brukare möjligheten att leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån sina egna förutsättningar.

Tillsammans med er vill vi skapa
en bra och fungerande tillvaro

Att leva tillsammans med den man tycker om kan vara både roligt och svårt

Hos oss får ni möjligheten att ge assistenten kunskap för att både kunna ge och ta för att arbetet ska fungera. För oss som assistansanordnare är det viktig att kunna hjälpa dig och din familj till en tillvaro som genom respektfullhet skapar frihet och trygghet.