Rullarnas informerar, nya förhållningsregler kring covid-19

Från och med nu betraktas hushållskontakter till en person med bekräftad covid-19 som misstänkta fall, även om de inte har symtom. Det innebär att symtomfria vuxna och gymnasieungdomar som bor med en covid-19-smittad ska stanna hemma från arbete och skola.

Du som arbetar hos oss på Rullarnas bör så snart du kan informera din närmsta chef om att du har utsatts för smitta.

Som assistent finns inte möjligheten att arbeta hemifrån. Man kan då ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan. För det krävs ett läkarintyg och det kan personalen som arbetar med smittspårning hjälpa till med. Berörda ska inte själva ringa 1177 sjukvårdsrådgivningen, smittspårningspersonalen kontaktar personligen de som omfattas av de nya förhållningsreglerna och ger tydlig information om vad som gäller.

Förhållningsreglerna gäller i minst en vecka från den covid-19-positiva hushållsmedlemmens provtagningsdag.

Vill du rådfråga oss så ringer du på kontorstid till din uppdragsansvariga. Vi vill även påminna om att det är du själv som ansöker om såväl smittbärarpenning som ersättning för karensdag vid sjukdom.