En uppdatering kring hur vi förhåller oss till Corona Covid-19 under hösten.

God basal handhygien är ett utmärkt sätt att minska riskerna för smittspridning. Här finner ni de föreskrifter som gäller inom vård och omsorg, vilka skall följas även inom utövandet av LSS; https://www.socialstyrelsen.se/…/vard…/basala-hygienrutiner/

På https://www.krisinformation.se/ finner ni bekräftad information om Covid-19. I dagsläget ska man gå till arbetet som vanligt om man är symptomfri men stanna hemma och hålla distans till andra om man upplever symptom. Våra anställda ska kontakta sin uppdragsansvariga direkt för att få testning beställd. Den som redan haft Covid eller har testat positivt för antikroppar undantas från denna rutin.

Enligt gällande lagstiftning skall den som är konstaterat smittad vara sjukskriven för att begränsa smittspridningen, även den som bor tillsammans med någon som konstaterats smittad kan behöva stanna hemma från arbetet. Se informationen på https://www.krisinformation.se/ för mer kring detta.