Hur jobbar Rullarnas administrativa personal under Covid-19?

Rekommendationerna är att de som kan ska arbeta hemifrån och att man ska vidta åtgärder för att minska smittspridningen så som att hålla avstånd inomhus och hålla nere sociala kontakter.
🔴
Detta betyder att kontoren är bemannade men av färre personal åt gången så vill du träffa en specifik medarbetare behöver du ringa och säkerställa att hen är på plats. Vi tar bara emot förbokade besök och då av helt symptomfria personer.
🔴
I övrigt så når du oss precis som vanligt via telefon, mail eller videosamtal.☎️