Hur förhåller vi oss till Corona Covid 19

God basal handhygien är ett utmärkt sätt att minska riskerna för smittspridning. Här finner ni de föreskrifter som gäller inom vård och omsorg, vilka tål att följas även inom utövandet av LSS; https://www.socialstyrelsen.se/…/vard…/basala-hygienrutiner/ Rullarnas följer rekommendationerna som meddelas via https://www.krisinformation.se/. I dagsläget ska man gå till arbetet som vanligt om man är symtomfri. När en person upplever […]

God basal handhygien är ett utmärkt sätt att minska riskerna för smittspridning. Här finner ni de föreskrifter som gäller inom vård och omsorg, vilka tål att följas även inom utövandet av LSS; https://www.socialstyrelsen.se/…/vard…/basala-hygienrutiner/

Rullarnas följer rekommendationerna som meddelas via https://www.krisinformation.se/. I dagsläget ska man gå till arbetet som vanligt om man är symtomfri. När en person upplever symtom så som hosta, feber eller andningsbesvär är denna skyldig att söka läkarvård eftersom Corona Covid 19 nu klassas om samhällsfarlig och anmälningspliktig.

Om du har vistats i riskområden eller nära en smittad person skall du meddela oss och rådgöra med 1177 kring din situation.

För dig som är anställd hos oss och planerar att resa så har du ett eget ansvar att hålla dig uppdaterad kring om området du skall åka till är ett så kallat riskområde. Detta finner du på UD:s hemsida.

Enligt gällande lagstiftning skall den som är konstaterad smittad vara sjukskriven för att begränsa smittspridningen.