Gå tillbaka

Lss utredningen med KFO Branchorganisationen

Rullarnas deltar i ett seminarium om Lss utredningen med KFO Branschorganisationen Personlig Assistans i samarbete med JAG.

Rullarnas deltar i ett seminarium om Lss utredningen med KFO Branschorganisationen Personlig Assistans i samarbete med JAG.