Gå tillbaka

Nya rutiner vid godkännande av tidrapport i Dixi

Nya rutiner vid godkännande av tidrapporter Från och med 1 oktober 2016 inför Försäkringskassan så kallad efterskottsbetalning. Fram tills nu har assistansanordnare (Rullarnas) fått en preliminär utbetalning i förskott där en stor del används till att betala de personliga assistenternas löner. Från oktober månad får vi som assistansanordnare utbetalningen i efterskott, vilket medför att vi […]

Nya rutiner vid godkännande av tidrapporter

Från och med 1 oktober 2016 inför Försäkringskassan så kallad efterskottsbetalning. Fram tills nu har assistansanordnare (Rullarnas) fått en preliminär utbetalning i förskott där en stor del används till att betala de personliga assistenternas löner. Från oktober månad får vi som assistansanordnare utbetalningen i efterskott, vilket medför att vi behöver ändra och förtydliga våra rutiner i samband med godkännande av tidrapporter i Dixi. Anledningen till de förändringar som beskrivs med det här brevet är för att kunna möta Försäkringskassans nya direktiv gällande just utbetalning av assistansersättning.

Efterskottsbetalningen har gett ett stort eko i assistansbranschen och det finns ett rejält motstånd. I praktiken innebär övergången till efterskottsbetalning att Försäkringskassan under oktober månad inte betalar ut någon ersättning alls till någon assistansanordnare, vilket i sin tur betyder att alla assistansanordnare behöver kunna betala ut en lön i förskott. Konsekvenserna av det är att assistansanordnare som inte är förberedda kommer hamna i ekonomiska svårigheter och man kan anta att ett antal anordnare kommer att gå i konkurs eller avvecklas.

Då Försäkringskassan förde efterskottsbetalning på tal redan för två år sedan har vi i Rullarnas sedan dess varit förberedda på att så kommer ske. Rullarnas klarar av att betala ut en lön i förskott, men behöver ändå förändra och förtydliga rutiner kring godkännandet av tidrapporter i Dixi för att med alla möjliga medel säkerställa att utbetalningen från Försäkringskassan inte dröjer två månader.

De rutiner som behövs förändras är att tidrapporter ska vara godkända av både brukare och assistenter senast den 1:e i efterföljande månad. För att det ska vara möjligt behöver arbetsledare, med stor noggrannhet, kontinuerligt ändra avvikelser i schemat. I och med efterskottsbetalningen kommer det bli svårare för oss som assistansanordnare att göra förändringar i efterhand, utan allt som skickas till Försäkringskassan ska stämma direkt. Om Du som assistent har jobbat ditt sista pass i månaden t ex den 29:e önskar vi att du redan då kontrollerar att ditt schema stämmer, för att sedan godkänna, även om det ännu inte är den 1:e i efterföljande månad.

Från och med införandet av efterskottsbetalning kommer Försäkringskassan inte längre godkänna den formen av godkännande som görs i Dixi idag. Försäkringskassan kommer kräva att tidrapporter godkänns med så kallat bank-id. Därmed kommer även Rullarnas kräva av er som är personliga assistenter att använda bank-id. Här under följer några länkar som instruerar hur man skaffar och använder ett bank-id:

Nordea

https://www.youtube.com/watch?v=pAtpyqDbD5s

Swedbank

https://www.youtube.com/watch?v=SBtSR5j_hBY

Handelsbanken

www.handelbanken.se    (text information)

SEB

https://www.youtube.com/watch?v=TrFQQp1rgIc

Ica Banken

https://www.youtube.com/watch?v=-DyAm6gid2U

Länsförsäkringar bank

https://www.youtube.com/watch?v=ICK4wIV3QbQ

Om Du vill ha ytterligare hjälp med att skaffa bank-id är Du välkommen att höra av dig till oss på kontoret. Det kommer snart också finnas möjlighet att träna på godkännande med bank-id Dixi, vi informerar Er omedelbart när det är möjligt.

Från och med godkännandet av aprils tidrapporter kommer vi börja träna på de nya rutinerna och vi som administrativ personal kommer i än större utsträckning att uppmana Er att så tidigt som möjligt godkänna Era tidrapporter i Dixi.

Vi vill slutligen och återigen poängtera att Ni som assistansberättigade och personliga assistenter i Rullarnas verksamhet absolut inte behöver vara oroliga för övergången till efterskottsbetalning, vi är som sagt förberedda.